Zwakke lezers

Theaterlezen in een klein groepje is voor zwakke lezers ideaal. Het helpt om de leesvaardigheid en de motivatie te verbeteren doordat de kinderen veel herhaald lezen en doordat ze samenwerken aan een doel.

De kracht van theaterlezen

Bij theaterlezen repeteer je samen de tekst van een toneelstuk. Je hoeft de tekst niet uit je hoofd te leren. De nadruk ligt op expressie door gebruik van je stem en je gezicht. Na het oefenen volgt een optreden. Spannend! Het samen oefenen en het optreden, maken deze vorm van leesonderwijs betekenisvol. Het motiveert om de tekst steeds weer opnieuw te lezen totdat dit vloeiend lezen lukt.

Hoe pak je het aan?

Oefen twee keer per week 30 minuten met een groepje van 3 of 4 leerlingen. Elke leerling neemt een rol, eventueel neemt de begeleider ook een rol. Na twee of drie weken volgt de presentatie.

Volg het lesplan en besteed hierbij extra aandacht aan:

  • voorlezen en meelezen
  • samen hardop lezen
  • meelezen met andere spelers
  • zelf lezen met hulp

Hiervoor kun je simpelweg les twee en drie van het lesplan herhalen.

Hulp bij het zelf lezen heet ‘souffleren’. De souffleur leest de moeilijke stukjes zachtjes mee. Heel normaal in het theater!

Wanneer de verhalen ook in de klas worden gebruikt, is het handig om met de zwakke lezers twee weken eerder te starten. Oefen het verhaal eventueel op een niveau lager. Als het vervolgens lukt om mee te doen met de lessen in de groep, is dat een enorme kick!

Het bovenstaande oefentraject voldoet (indien nodig) aan de eisen van een voortraject dyslexiebehandeling.

Presentatie

Worden de kinderen erg zenuwachtig voor een optreden in de klas? Het maken van een hoorspel (opname), of poppenspel voor de eigen papa’s en mama’s kan ook al veel voldoening geven. De presentatie blijft wel een onmisbaar onderdeel. Het maakt het oefenen betekenisvol. Bovendien: als je zo veel en intensief hebt geoefend, verdien je een applaus!

Welke teksten?

Oefen teksten van voldoende lengte. Slechts twee of drie woorden per leesbeurt geeft natuurlijk te weinig oefening. Teksten met meerdere zinnen per leesbeurt zijn goede oefening. Kies dus teksten van deze site!

Bij de teksten van leren lezen met plezier krijgt elk karakter ook evenveel tekst. Zwakke lezers zijn anders geneigd om de rol met de minste tekst te kiezen. Dat is eventjes leuk, maar eigenlijk doet het kind dan voor spek en bonen mee. Het is beter om meer oefentijd in te plannen en dan echt succes te boeken!

Bij de teksten van leren lezen met plezier is er aandacht voor het lezen van losse (moeilijke) woorden, maar dit is geen doel op zich. Het kunnen lezen van deze woorden helpt om de tekst beter te lezen.

Vloeiend lezen

Vloeiend lezen is meer dan technisch lezen. Het is een combinatie van techniek (vlot en correct lezen) en intonatie. Als een kind vloeiend leest, kan je horen dat hij (of zij) begrijpt wat hij leest. Volgens Rasinski zijn herhaald lezen en lezen met steun, de manier om tot vloeiend lezen te komen (Rasinski, 2004). Rasinski is een voorstander van theaterlezen, want herhaald lezen is bij theaterlezen vanzelfsprekend!

Er gaan in het onderwijs steeds meer stemmen op om minder nadruk op leestempo, of het lezen van losse woorden te leggen. Het vloeiend kunnen lezen van teksten zou eigenlijk het doel van ons leesonderwijs moeten zijn. Lezen alsof je de trein moet halen; daar wordt niemand wijzer van. Van vloeiend lezen wel!

 

Rasinski, T. (2004). Creating Fluent Readers. Educational Leadership, p. 46-51.