Vloeiend lezen

‘Ik lees een AVI hoger!’ De meeste kinderen zijn blij wanneer ze vooruitgaan bij de toetsen. Al het gezwoeg en geploeter heeft wat opgeleverd. Maar zou het niet fijner zijn, als ze meteen merken dat het oefenen helpt? Dan hebben ze elke les een goed gevoel.

Je kunt hiervoor de schaal ‘Vloeiend lezen’ uit deze blog gebruiken (zie download onderaan). In de schaal zie je dit gekke plaatje met vier kippen. De kippetjes lezen alle vier uit een boek.

Vraag de kinderen wat ze van de leesprestaties van de kippen vinden. Ze zien vast wel dat het eerste kippetje moeizaam letter voor letter leest. Het tweede kippetje leest iets meer vloeiend: woord voor woord. Het derde kippetje leest opgewekt stukjes van de zin door. Het laatste kippetje leest met heel veel plezier hele zinnen in één keer. Ze lijkt bijna niet te stoppen!

Vraag vervolgens: Hoe lees ik? Lees zelf een stukje spellend, of woord voor woord, en laat de kinderen jouw leesprestatie beoordelen.

Vraag dan: Hoe lees jij? Laat dit invullen op de schaal. Als de kinderen in tweetallen een bladzijde lezen, kunnen ze elkaar helpen: de een leest en de ander luistert hoe het lezen lukt. Laat dezelfde bladzijde nog één of twee keer lezen. En dan weer de schaal invullen. Hoe lukt het lezen na het oefenen?

Tot slot vingers: Wie is er een kippetje vooruitgegaan? Knap hoor!

Download hier de schaal ‘Vloeiend lezen‘.