Rekken

‘Waarom zou ik dat nog een keer lezen? Ik ken het al!’ Kinderen vinden herhaald lezen wel eens saai. Hoe motiveer je ze?

Deze techniek kwam ik tegen in ‘Teach like a champion’: rekken. Doug Lemov stelt dat een leermoment niet eindigt met een goed antwoord. Dat antwoord moet je juist belonen met vervolgvragen. Op deze manier kun je vaststellen of je leerlingen de stof echt beheersen. Kunnen ze het goede antwoord in verschillende varianten herhalen? Ook kun je met deze techniek op een fijne manier differentiëren. Je geeft een sterke lezer als eerste de beurt. Een minder sterke lezer geef je pas als  tweede, of derde een beurt.

Theaterlezen is een goed moment om te rekken. Bijvoorbeeld zo:

Leraar: Lees die zinnen eens hardop.

Leerling: ‘Dit liedje was heel moeilijk voor mij. Ik moest wel twee dagen oefenen.’

Leraar: Kan je dit nog eens lezen alsof je heel moe bent?

En:

Leraar: Wie kan dit nog eens snel en zenuwachtig lezen?

En:

Leraar: Kan je dit nog eens lezen alsof je woedend bent?

En:

Leraar: Wie kan deze zinnen op nog een andere manier lezen?

Tot slot vraag je welke manier(en) van lezen het beste in het verhaal past. Zo wordt herhaald lezen betekenisvol en leuk. Dus: rekken maar!