Dag 4: voorstelling

Doel

Vloeiend lezen verbeteren door herhaald lezen

Introductie

Herhaal de moeilijke woorden van de vorige les.

Instructie

‘Zo meteen geven jullie een voorstelling. Eerst oefenen we nog even. Jullie mogen nog meer overdrijven; dus maak Enzo nog stoerder en Titia nog deftiger. Probeer ook duidelijk te lezen. Lees niet te snel. Als je te snel leest, kunnen anderen je niet meer goed verstaan. Langzaam is bij theaterlezen juist beter. Lees dus rustig en duidelijk. Het gaat erom dat je de tekst tot leven brengt.’
Doe dit eventueel een keer fout en een keer goed voor.

Inoefening

‘We oefenen het verhaal weer in groepjes van vier. Jullie lezen om de beurt hardop. Straks kiezen we wie er voor de klas mag optreden.’

toneellezen

Afronding/ voorstelling

Laat een groepje voor de klas het hele verhaal voorlezen. Vraag welk groepje dit graag wil of wijs een groepje aan.

Met een beetje schmink, een leren jas, of een boa, ben je echt Bobbie Big, of Moena Koe!

Timing: Het is fijn om een pauze te laten vallen tussen zinnen. Het publiek heeft dan even de tijd om een grap door te laten dringen en te lachen!

Tip bij het lezen: Het helpt ook om bij lange zinnen een pauze te nemen. Zet een streepje op de plek waar een pauze mooi klinkt.